Speciale Behoeften

Bij Boks is er altijd plek voor nieuwe kinderen.
Meld je aan bij het leukste kinderdagverblijf van Bonaire.
Klik hier om je direct aan te melden.

Het kind met speciale behoeften

Het is in principe mogelijk dat chronisch zieke of gehandicapte kinderen bij Boks geplaatst worden.

Er zal vooraf echter een uitgebreide intake plaatsvinden om samen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de plaatsing te bekijken en te bespreken.

Inclusie

Boks is voorstander van inclusie. Dit betekent dat we ernaar streven voor alle kinderen een passend aanbod te hebben, ook als er sprake is van een verstandelijke beperking of ontwikkelingsproblematiek. Het uitgangspunt hierbij is dat we in dialoog met ouders en zorgpartners zoeken naar mogelijkheden. Voorafgaand aan de plaatsing van een kind met een speciale behoefte brengen we in beeld welke specifieke zorgvraag het kind heeft en in hoeverre hierin kan worden voorzien. Mocht blijken dat de zorgvraag zodanig is, dat hieraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan (vanwege het ontbreken van expertise of vanwege het feit dat de zorg voor andere kinderen in het geding komt), dan zoeken we samen met de ouders naar een passend alternatief.

Vanaf 07:15 uur tot 12:30 wordt er opvang geboden aan kinderen tussen 2 en 4 jaar. Vanaf 12:30 uur tot 17:30 uur aan kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. We hanteren voor deze opvang een 1 op 4 kind ratio. 1 pedagogische medewerker op max. 4 kinderen. De pedagogische medewerkers die met deze groep kinderen werken worden hiervoor opgeleid en krijgen gedurende het jaar diverse trainingen en coaching. Ze worden ook door een pedagogische Coach in dienst van de CJG ondersteund. Er is ook een assistent pedagogische medewerker aan deze groep toegewezen.