Inrichting

Bij Boks is er altijd plek voor nieuwe kinderen.
Meld je aan bij het leukste kinderdagverblijf van Bonaire.
Klik hier om je direct aan te melden.

Een rustige omgeving is van groot belang

Boks vindt het belangrijk om een fysieke omgeving te bieden met een huiselijke sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Deze omgeving moet hiervoor niet alleen gezellig zijn, maar ook veilig en functioneel. Het doel is om de kinderen verschillende hoeken in de groepsruimtes te bieden waarin ze kunnen zitten en/of spelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk onderscheid gemaakt in actieve en rustige hoeken. Het is belangrijk dat kinderen die rust willen (rustig willen spelen) dit ook kunnen vinden.

Boks heeft ervoor gekozen om voor de kinderen zowel computers, spelcomputers als televisies in huis te hebben.
Deze computers en televisies zijn echter niet continu door de kinderen te gebruiken. Zowel aan de tijd dat deze aanstaan als aan de tijd dat elk kind erachter mag zitten, zijn maxima gesteld.

Tevens wordt door een bewuste keuze van programma’s, spelletjes en films gezorgd voor een verantwoord aanbod dat is toegespitst op de leeftijd van de kinderen.