FAQ

Bij Boks is er altijd plek voor nieuwe kinderen.
Meld je aan bij het leukste kinderdagverblijf van Bonaire.
Klik hier om je direct aan te melden.

Algemene Voorwaarden

Met de persoonlijke gegevens van de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) wordt met respect voor de privacy omgegaan; hierbij worden de regels voor de Wet op de Privacy gehanteerd. Boks heeft een privacyreglement opgesteld. In de groepsruimte is in principe alleen de informatie aanwezig die beslist noodzakelijk is tijdens de opvang van de kinderen, zoals informatie over allergieën, bijzondere verzoeken, etc.

Persoonsgegevens

Wij behandelen en bewaren de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen conform wet- en regelgeving. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in deze gegevens. Zonder toestemming van ouders verstrekken wij nooit gegevens aan derden. Bij complexe situaties omtrent ouderschap of ouderlijk gezag, volgen wij de wetgeving zoals vastgelegd in de ouderschapswijzer.

Het kind dossier bewaren we bij de opvanglocatie en bestaat uit persoonlijke gegevens van het kind, o.a. bereikbaarheid gegevens, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van het kind. Bij beëindigen van de opvang, geven wij het kind dossier aan ouders mee, tenzij er een bijzondere/gegronde reden is om dat nog te bewaren, dat doen we dan tot maximaal een jaar na het einde van de opvang.

Beelden maken en delen

Wij maken regelmatig foto’s tijdens de opvang en vragen ouders bij de intake om toestemming voor het delen van beelden van hun kind met andere ouders en voor het gebruik van beelden van hun kind voor pr-doeleinden. Van kinderen voor wie geen toestemming is, delen we beelden niet en/of gebruiken die niet voor PR.

Pers

Soms verblijven we met kinderen in de openbare ruimte en/of is er pers aanwezig. Als derden daar foto’s maken of filmen, ondernemen we actie door hen aan te spreken; we kunnen in die situatie niet volledig garanderen dat een kind niet op de foto komt.

Bij Boks kunnen ouders/verzorgers eventueel foto’s maken van hun jarige kind; filmpjes maken staan wij niet toe.