Buitenschoolse opvang (BSO)

Bij Boks is er altijd plek voor nieuwe kinderen.
Meld je aan bij het leukste kinderdagverblijf van Bonaire.
Klik hier om je direct aan te melden.

buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang vindt plaats op onze locatie vanaf het moment dat school uit is. De starttijd varieert van 12.30 uur /12.45 uur. Boks biedt ophaaldienst om ouder(s) en verzorger(s) te faciliteren, de kinderen kunnen dagelijks uit school opgehaald worden. Deze service kan aanvullend afgenomen worden. In schoolvakantieweken en op studiedagen dienen de ouder(s)/verzorger(s) de kinderen zelf op te geven voor opvang. Op deze dagen wordt opvang vanaf 7:30 uur tot 17:30 uur geboden. Ouders kunnen vakantieopvang, studiedagen en extra dagen opvang via de Whats locatie Boks opgeven.

De opvang vindt plaats in groepen van maximaal 12 kinderen. Hierbij wordt gewerkt met de wettelijke norm van 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Bij kinderen van 7-9 jaar kunnen er 24 kinderen per groep worden opgevangen (met 3 PM of 2 PM en een volwassene). Boks verzorgt indien gewenst of op verzoek van een school tussen schoolse opvang.