Ouders

Bij Boks is er altijd plek voor nieuwe kinderen.
Meld je aan bij het leukste kinderdagverblijf van Bonaire.
Klik hier om je direct aan te melden.

Uw inspraak is belangrijk

Boks hecht waarde aan een transparante organisatievorm; met name de aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de directie wordt als belangrijk ervaren. Wij zijn van mening dat het belangrijke toegevoegde waarde heeft om ouders actief te betrekken bij de wijze waarop kinderen op onze locatie worden opgevangen. Daarnaast is het instellen van een oudercommissie wettelijk verplicht. De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat op Boks wordt gevoerd. 

Zij heeft daartoe wettelijke adviesbevoegdheden. Een oudercommissie overlegt doorgaans drie à vier keer per jaar. Er wordt gesproken over het reilen en zeilen op de locatie maar ook over beleidsmatige aspecten van de kinderopvang. Een algemeen en huishoudelijk reglement vormen de basis voor het functioneren van de oudercommissie.