Afspraken

Bij Boks is er altijd plek voor nieuwe kinderen.
Meld je aan bij het leukste kinderdagverblijf van Bonaire.
Klik hier om je direct aan te melden.

Helder toch?

Voor de mondelinge uitwisseling van informatie tussen de ouder(s)/verzorger(s) en BSO. Boks wordt van de volgende middelen gebruik gemaakt:

Intakegesprek voor de definitieve plaatsing van het kind;

(Korte) gesprekken tussen pedagogisch medewerker en ouder(s)/verzorger(s) op het moment dat de kinderen opgehaald worden

Twee jaarlijkse 10-minuten gesprekken tussen pedagogisch medewerker en ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt alleen voor de peuterspeelzaal

Individuele afspraken op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) of op verzoek van de pedagogische medewerker.

Voor het periodiek geven van informatie aan de ouder(s)/verzorger(s) worden de volgende middelen gebruikt:

  • Nieuwsbrieven
  • WhatsApp Updates