Aanmeldprocedure

Bij Boks is er altijd plek voor nieuwe kinderen.
Meld je aan bij het leukste kinderdagverblijf van Bonaire.
Klik hier om je direct aan te melden.

Hoe werkt het?

Tijdens het intakegesprek wordt informatie gevraagd over het opvoedingsmilieu waaruit de kinderen komen en tevens informatie gegeven over de pedagogische uitgangspunten binnen

Boks. Indien de opvoedingsmilieus niet overeenstemmen of ouder(s)/verzorger(s) specifieke wensen hebben ten aanzien van de opvoeding van hun kind(eren), dan zal in overleg bepaald moeten worden hoe hiermee om te gaan.

Het is voor de pedagogisch medewerker mogelijk om in te gaan op specifieke verzoeken, maar deze dienen wel te passen binnen de pedagogische uitgangspunten. Het is van belang om hierover goede afspraken te maken.

Tevens worden tijdens het intakegesprek wenafspraken gemaakt. Een kind kan voor de definitieve plaatsing één of twee middagen komen wennen.

Afhankelijk van het karakter van het kind en de wensen van de ouders worden de breng- en haaltijden afgesproken en kunnen eventueel ook meer of minder wenafspraken ingepland worden.